top of page
Saray
Image by Wander Creative
Antik Yapısı
Image by Daniel H. Tong
istanbul-turkey-sea-buildings-4k_1538067
Türkiyedeki-Tarihi-Yerler.jpg
Saray
Image by Wander Creative
Antik Yapısı
Image by Daniel H. Tong
istanbul-turkey-sea-buildings-4k_1538067
Türkiyedeki-Tarihi-Yerler.jpg

Savaşçı Kadınlar: Amazonlar Kimdir?

İskitler bu halka “Oiorpata” derler, Yunanca karşılığı ise erkek öldürenler demektir. Çünkü İskit dilinde “Oior” erkek demektir, “Pata” da öldürmek anlamındadır.


Amazonlar, kadın savaşçılardan mitolojik bir ırktır. Kendi kanunlarını kendileri yapar, yiyecek ve barınak ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendi yöntemlerini kullanırlardı. Ayrıca bu kadın savaşçıları yöneten bir kraliçeleri vardır. Anlatılan efsanelere göre, Amazon kadınları etraflarında erkek bulunmasına dayanamıyorlardır. Ancak soylarını devam ettirebilmeleri için gebe kalmaya ihtiyaç duyarlar ancak yalnızca gezginle ve tanımadıkları kişilerle çiftleşirlerdi. Doğan çocuk erkek olursa bu çocuğu babalarına gönderir ya da ölüme terk ederlerdi. Kız çocukları ise oldukça değerlidir. Kaderlerinde büyüyünce savaşçı olmak yazıldığı için küçüklükten itibaren buna göre bir eğitim görürlerdi. Amazonlara göre bir kadının sağ göğsü okçuluk yeteneği için engel oluşturabileceğinden sağ göğüslerini keserlerdi.


Klasik yazarlara göre; Amazon sözcüğü “göğsü olmayan” anlamına gelen "amazos" sözcüğü ile ilişkilendirilmiştir. Amazon kadınları resimlerinde o zamanın erkek savaşçıları gibi tasvir edilmiştir. Genellikle at sırtında resmedilen Amazon kadınları hayvan derilerinden yapılmış zırhlar giyer ve ellerinde yay ya da mızrak tutarlardı. Antik Yunan, kadınların son derece az hakka sahip olduğu erkek egemen bir uygarlıktı. Bu nedenle o zamanın ev kadınları, özgürlüğün ve gücün simgesi olan Amazonlara hayranlık duyarlardı. Muhtemelen Amazonların ev işlerini erkek kölelere yaptırması hakkındaki öyküleri de çok severlerdi. Erkekler de Amazonlara korkuyla karışık bir saygı duyarlardı. Bir kadının erkeğe ihtiyaç duymaması, erkeğin fiziksel gücüne sahip olması, muhtemelen onlar için biraz ürkütücüydü. Antik Çağ insanları için Amazonlar hem korku verici hem de büyüleyiciydi.Kaynakça

Nancy Conner, Her Yönüyle Klasik Mitoloji, (Çev. Deniz Candaş), Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2017, s.120-122.

Esen Aktaş, “Antik Çağda Doğu Karadeniz Bölgesi Kıyı Yerleşimi ve Yerleşim Stratejileri”, s.18.

Homeros- İlyada ve OdyyseiaYazı: Blog2 Post
bottom of page