top of page
Saray
Image by Wander Creative
Antik Yapısı
Image by Daniel H. Tong
istanbul-turkey-sea-buildings-4k_1538067
Türkiyedeki-Tarihi-Yerler.jpg
Saray
Image by Wander Creative
Antik Yapısı
Image by Daniel H. Tong
istanbul-turkey-sea-buildings-4k_1538067
Türkiyedeki-Tarihi-Yerler.jpg

Roma ve Part Mücadelesi (Carrhae Muharebesi)

Carrhae Savaşı, MÖ 53 yılında, Carrhae şehri yakınlarında (şimdi Harran) Roma Cumhuriyeti adına Romalı general Crassus ve Part İmparatorluğu adına Spahbod (“General”) Surena arasında yapılan ve Partlar adına mutlak bir zaferle sonuçlanan savaş.

Crassus sahip olduğu servetin büyük bir kısmını yapacağı sefer için ordu oluşturmaya harcamıştır. İlk olarak 7 Lejyonluk yani yaklaşık 34.000 Lejyonerin dahil olduğu bir kuvvet oluşturdu. Daha sonra, büyük Roma İmparatoru Sezar’ın Galya seferi sırasında kendisine sağladığı finansal desteği kullanarak Sezar’dan 4.000 hafif piyade ve oğlu Publius komutası altında 4.000 süvari tedarik etmiştir.


Fırat Deltası Ve SavaşGeneral Crassus ordusuyla birlikte Fırat nehrini geçip, önceden Pompey’e hizmette bulunmuş olan Nebatilerin şefi Ariamnes’in göndermiş olduğu 1.000 kadar atlı okçuyu ordusuna dahil ederek yoluna devam etmiştir. Fakat Ariamnes, Crassus bölgeye varmadan Part Kralı II. Orodes ile anlaşma yapmış ve ona haber gönderdiği için Partlar da savaş hazırlığına başlamıştı. Yol boyunca Nebati şefi Ariamnes’den Part İmparatorluğu’nun sahip olduğu ordu ile ilgili, zayıf ve dağınık oldukları gibi yanlış bilgiler alan Crassus, büyük bir zafer kazanacağını düşünmüş ve tedbir almamıştır.


Bu sırada Part Kralı Spahbod II. Orodes, Surena komutası altında 9.000 atlı okçu, 1.000 katafrakt ve atlı okçuların ok ikmalini karşılamak için 1.000 deveyi Roma ordusunu oyalamak için çoktan sefere çıkarmıştı. Surena’nın komuta ettiği ordunun nerede olduğunu öğrenebilmek için Ariamnes komutasındaki süvari birliğini keşfe çıkartan Crassus, onlardan bir daha haber alamayınca ihanete uğradığını anlamıştır. Carrhae yakınlarındaki mevkiide Roma ve Part orduları karşı karşıya gelmiştir.


Carrhae (Urfa Harran) yakınlarındaki mevkide Part ordusunu karşısında gören Crassus, paniğe kapılır. Partlar, savaşı tamamen psikolojik üstünlükle kazanırlar.

Bu savaşta Romalılar 20 bin ölü, 10 bin esir ve 4 bin kaçak olmak üzere toplam 34 bin kayıp verirken, Partlar sadece bin kayıp vermişlerdir.


Marcus Licinius Crassus komutasındaki Roma lejyonlarının Carrhae savaşında Parthlar karşısında ağır bir yenilgi alması Romalıların Fırat bölgesindeki askeri varlığının iyice zayıflamasına ve Roma ordusunun geri çekilmesine neden olmuştur.

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page