top of page
Saray
Image by Wander Creative
Antik Yapısı
Image by Daniel H. Tong
istanbul-turkey-sea-buildings-4k_1538067
Türkiyedeki-Tarihi-Yerler.jpg
Saray
Image by Wander Creative
Antik Yapısı
Image by Daniel H. Tong
istanbul-turkey-sea-buildings-4k_1538067
Türkiyedeki-Tarihi-Yerler.jpg

Modern İnsanların Kuzenleri Neandertaller

Neandertaller çağımızın en büyük gizemlerinden birisidir. Bu canlılar bizlerden 2-3 kat daha güçlülerdi ve daha büyük beyinleri vardı, hatta Anadolu topraklarında bile yaşamışlardı. Modern insanlar yani bizlerle, Avrupa ve Anadolu topraklarında yaşamış bir insan türüdür. Var olan canlı türleri arasında bize en çok benzeyen canlı türü olarak bilinmektedirler. Fizikleri modern insandan çok daha sertti hatta günümüzdeki vücut geliştirme şampiyonları bile yanlarında sıradan kalırdı. Onlara ait elimize ulaşan bulgular ise 30 bin yıl öncesinde bitiyor. Kuzey Irak’ta bir mağarada bulunan bulgular, Neandertallerin de bizler gibi ölülerini gömüp, mezarlarını çiçekler ile süslendiğini gösteriyor. Av aletleri yapan, mızrak başlarını yapıştırmak için kendi buldukları yapıştırıcılarını kullanan bu tür, ateşi de evcilleştirmiştir. Vücutlarının bizden bu kadar farklı ve güçlü olmasının sebebi ise Avrupa’da evrimleşen ilk insan türü olmasıdır.İklimlerin yumuşaması ile Avrupa’ya göç eden insanlar burada Neandertaller ile karşılaşmıştır. Bu karşılaşmalar şiddetli değil, aksine karşılıklı ilişkilerle devam etmiştir. Sonuçta kuzen olan bu iki türün tek bir amacı vardı, o da hayatta kalmak. Bu yüzden kendilerine düşman yaratmak yerine hayatlarına devam ettiler, hatta çiftleştiler. Günümüzde her insanın genetiğinde yüzde 2 ve 4 arasında Neandertal kalıntısı görebiliyoruz. Sadece Afrika’da yaşayan insanlarda Neandertal kalıntısı yoktur. Çünkü Neandertaller, Afrika’ya hiç uğramamıştır. Mağaralarda bulunan kemik ve taşlardan yapılmış flütler, ilk müzisyenlerin onlar olduğunu gösteriyor.Neandertallerin Yok Oluş İddiaları


Nesillerinin yok olması ile ilgili çeşitli iddialar vardır.


Bunlardan ilki, bizim kadar pratik olmamaları ve yeni iklim koşulları ile yaşama uyum sağlayamamaları ile ilgilidir. Bunların yanında doğurganlık oranlarında düşüş olmasının da etkili olduğu düşünülüyor. Kalıntılar, Neandertallerin kısa ve kalın kollarının olmasından dolayı bizler gibi mızrak atarak avlanmadıklarını, bu yüzden avlarına yaklaşarak mızraklarını avlarına saplamak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Avlarına çok yaklaşmak zorunda kaldıkları için neredeyse bulunan tüm Neandertal kemiklerinde şiddetli ve ölümcül yaralanmalar vardır.


Bir diğer iddia ise modern insanlar tarafından öldürüldükleridir. Fakat buna dair çok fazla buluntu yoktur.


Son iddia ise Neandertallerin aslında yok olmadığıdır. Sayıları çok az olsada dünya üzerinde, insan oğlundan uzak bir şekilde yaşamaya devam ettikleridir. Yakın zaman önce Moğolistan’ın medeniyetten uzakta kalan bazı bölgelerinde, birçok avcı farklı bir türle karşılaştıklarını iddia etmişlerdir. Tarifler tesadüfi bir şekilde Neandertal insanı ile çok uyumlu görünüyordu. İri cüsseli, kaslı, geniş yüzlü, büyük burunlu ve hızlı, aynı zamanda Moğolistan’ın bu bölgeleri soğuk iklim için evrimleşen Neandertallere çok uygun bir coğrafyadır.Tüm bu bulgular ve araştırmalara baktığımız zaman görüyoruz ki, modern insan türüne en yakın tür olarak karşımıza çıkan Neandertaller çok uzun süre varlıklarını devam ettirmişlerdir, hatta belki de günümüzde bile bizlerden kaçarak uzak bir yaşam sürmeye devam ediyor olabilirler. Bu türün bir konuşma dili olup olmadığı hala bilinmemekle beraber, bir arada yaşadıklarını düşününce kendi içlerinde anlaşmak için kullandıkları bazı yöntemler olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 250 bin sene önce ortaya çıkan ve son bulguları 30 bin sene önceye dayanan Neandertaller, günümüzde hala gizemini korumaktadır.

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page