top of page
Saray
Image by Wander Creative
Antik Yapısı
Image by Daniel H. Tong
istanbul-turkey-sea-buildings-4k_1538067
Türkiyedeki-Tarihi-Yerler.jpg
Saray
Image by Wander Creative
Antik Yapısı
Image by Daniel H. Tong
istanbul-turkey-sea-buildings-4k_1538067
Türkiyedeki-Tarihi-Yerler.jpg

Bir Dünya Güzeli: Aphrodite


Aphrodite’nin Doğuşu ve Kişiliği


Aphrodite’nin’ doğuşu ile ilgili kaynaklara baktığımızda iki ayrı hikaye karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki, Hesiodos ’un hikâyesidir. Hesiodos Thegonia’da Aphrodite’nin denizin köpüklerinden doğduğunu söyler[1]. Detaylı olarak ise, Uranos[2], Gaia’dan[3] doğan çocuklarını doğar doğmaz toprağın içine gömer . Toprak ana şişmekte ve korkunç sancılarla kıvranmaktadır. Son oğlu Kronos’a[4] bir tırpan verir, Kronos’da o tırpanla babasının hayalarını keser ve denize atar. Bununla ilgili olarak Thegonia’da Aphrodite’nin doğuşu hakkında şu şekilde bilgi verilmektedir;


Ak köpükler çıkan hayalardan bir kız doğdu.

İlk olarak Kythera’ya oradan da Kıbrıs’a gitti.

Ardından tanrıça karaya çıktı.

Her nerede yürüse, yumuşacık ayaklarıyla bastığı yerden yemyeşil çimenler çıkıyordu.

Tanrılar ve insanlar onun ismini Aphrodite koydular.

Köpükten doğduğu için Kytheralı ismini de kullandılar.

Adada karaya çıktığından Kıbrıslı diye de bilinir.

Hayalardan doğduğu için ise; Philomedeia ismini de kullanır.


Homeros’a göre, Aphrodite Zeus ile Okeanos kızı Dione’den doğmadır.

İlyada’da yiğit Diomedes'le çarpışıp yaralanan Aphrodite'yi anası Dione kollarına alır, sever, okşar ve bileğinden akan özü silerek yarasını iyileştirir, acılarını dindirir (İl. V.370 vd.). Dert yanan kızını da şöyle avutur Zeus:


Böyle dedi o, gülümsedi insanların,

Tanrıların babası, çağırdı yanma altın Aphrodite'yi, dedi ki: "Cenk işleri sana vergi değil, yavrum, sen evliliğin gönül açan işlerine ver kendini, Çevik Ares'le Athena uğraşacak savaşla.”Aphrodite ("köpükten doğan"), kendisine Suriye ve Filistin' de İştar ya da Aştoroth adıyla ibadet edilen ve Khaos'dan çıkarak denizde dans ettiği anlatılan tanrıçanın benzeridir. En önemli ibadet merkezi, Tanrıçanın orijinal beyaz anikonik imajının oldukça görkemli bir Roma tapınağının harabelerinde sergilendiği ve rahibesinin her bahar denizde yıkandıktan sonra gençleşerek yeniden ortaya çıktığı yer olan Paphos'dur. Aphrodite’nin simgeleri ise; Buğday başağı, haşhaş,evcil domuzdur.Aphrodith, Hephaistos’un eşidir. Bu evliliği istemeden yapar. Bu yüzden eşini sık sık aldatır. Ares, Hermes gibi tanrıların yanı sıra ölümlü erkeklerle de birlikte olur. Paris tarafından dünyanın en güzel kadın seçilir.


Kaynakça:

[1] HESİODOS, Tanrıların Doğuşu (Theogonia), Çev./Haz; Furkan Akderin,Say Yayınları, İstanbul, 2015, s.110 [2] Uranos, Gaia’nın oğlu ve kocası olan Gök tanrıdır. İlk tanrı kuşağında erkek ve baba tanrı olarak geçer. [3] Gaia, dünyayı, yeri ve toprağı simgeler. [4] Uronos’la Gaia’nın oğlu, Titan soyundan gelir. [5] Hesiodos, Tanrıların Doğuşu, s.66 [6] Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996., s.42 [7] Robert Graves, Yunan Mitleri, Çev./Haz: Uğur Akpur, Say Yayınları, İstanbul, 2010, s.57 [8] Colette Estin, Yunan ve Roma Mitolojisi, Çev./Haz; Musa Eren, Tübitak Popüler Bilim Kitapları,Ankara, 2002, s.99

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page